บอร์ดปตท.เห็นชอบปรับลดงบลงทุน ปี63 ลงกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

บอร์ดปตท.เห็นชอบ ให้ปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ปรับลดแผนการลงทุนสำหรับปี 2563 จากจำนวน 69,310 ล้านบาท เป็น 53,901 ล้านบาท หรือ ลดลง 15,409 ล้านบาท ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามราคาน้ำมัน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ได้ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เรื่อง การปรับแผนลงทุน สำหรับปี 2563 ของปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันนี้ (28 พ.ค 2563 )  ได้ทบทวนแผนการลงทุน ของปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% และอนุมัติให้ปรับลดแผนการลงทุนสำหรับปี 2563 จากจำนวน 69,310 ล้านบาท เป็น 53,901 ล้านบาท หรือ ลดลง 15,409 ล้านบาท

ทั้งนี้การปรับลดแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการ “ลด-ละ-เลื่อน” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามราคาน้ำมัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Advertisment -

ปี 2563 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  วงเงินเดิม อยู่ที่ 5,799 ล้านบาท เหลือ 3,461 ล้านบาท ลดลง 2,338 ล้านบาท , ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงเงินเดิม อยู่ที่ 9,579 ล้านบาท เหลือ 9,005  ล้านบาท ลดลง 574 ล้านบาท, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ วงเงินเดิม อยู่ที่ 179 ล้านบาท เหลือ 117 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาท, ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม วงเงินเดิม อยู่ที่ 5,836 ล้านบาท เหลือ 3,722 ล้านบาท ลดลง 2,114 ล้านบาท รวมถึง สำนักงานใหญ่ วงเงินเดิม อยู่ที่  669 ล้านบาท เหลือ 549 ล้านบาท ลดลง 120 ล้านบาท, ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  วงเงินเดิม อยู่ที่ 44 ล้านบาท เหลือ 30 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท และการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100%   วงเงินเดิม อยู่ที่ 47,204 ล้านบาท เหลือ 37,017 ล้านบาท ลดลง 10,187 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทบทวนแผนการลงทุนข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ และ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่ปรับลดงบลงทุนของโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงดำเนินการตามแผนการลงทุนเดิม เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5, โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุม ความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.