4 เดือนแรก 63 น้ำมันอากาศยาน Jet A1 ลดฮวบ33.7%โรงกลั่นดิ้นระบายสต็อก

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 4 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงถึงร้อยละ 33.7 จากการหยุดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ในขณะที่กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันดิ้นหาทางระบายสต็อก

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า กรมธุรกิจพลังงานมีการเปิดเผยตัวเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 4 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) ในภาพรวม ปรับลดลง จาก162 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 143 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยน้ำมันที่มีการใช้ลดลงมากที่สุดคือน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงร้อยละ 33.7  จาก 20.8 ล้านลิตรต่อวัน เหลือวันละ 13.8 ล้านลิตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ที่รัฐบาลไทยต้องประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการ Lock down  และการหยุดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลงมาก ได้ส่งผลให้ปริมาณสต็อกของโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องหาทางระบายสต็อกน้ำมันดังกล่าว ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการบิน  เช่น ความพยายามที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายจากกระทรวงพลังงาน และมีการแก้ไขหรือผ่อนปรนกฏระเบียบในบางเรื่องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน ปรับลดลงจาก 32.06 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 29.47 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 8.1 กลุ่มดีเซล ลดลงจาก 69.49 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 66.16 ล้านลิตรต่อวัน  น้ำมันเตา ลดลงจาก 5.81 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 4.28 ล้านลิตรต่อวัน หรือลดลงร้อยละ  26.3  LPG ลดลงจาก 18.1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เหลือ 15.65 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 13.6 และ NGV ลดลงจาก 5.66 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เหลือ 4.31 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือ ลดลงร้อยละ 23.8

Advertisment

- Advertisment -.