เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคลังน้ำมันเอสโซ่ ลำลูกกา มอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดเก็บวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด

ในโอกาสนี้ วรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมันแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย สถาพร สุปัญญาโชติสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการคลังน้ำมันลำลูกกา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ยุทธนา เอื้ออัมพร (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าประมาณ 50,000 บาท ให้แก่ ดร.ภญ. เกศแก้ว ช่วยการ (ที่ 4 จากขวา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในฐานะตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี และคณะ มาร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี

เนื่องด้วยสาธารณสุขปทุมธานีได้มอบหมายให้โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นศูนย์กระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ระลอกใหม่ ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การบริจาคตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียสในครั้งนี้ จะช่วยตอบรับต่อความต้องการจัดเก็บวัคซีนที่เพิ่มขึ้น เพื่อจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

Advertisment

- Advertisment -.