ปตท. จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช​ ลุยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สากล

- Advertisment-

ปตท. – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล​ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในปี 2564 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2565

วานนี้ (30 มีนาคม 2564) – ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด (กลางขวา) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กลางซ้าย) รศ. ดร. นายแพทย์ ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะนำสูตรตำรับสมุนไพรดั้งเดิมของไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และ ปตท. จะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับสมุนไพรดั้งเดิมของไทยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจต่อเนื่องจากงานสมุนไพร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ และแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในปี 2564 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในปี 2565

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.