IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล​ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

- Advertisment-

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านนวัตกรรมร่วมกันอีกด้วย

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment

- Advertisment -.