GGC เผยยอดส่งออก B100 กว่า 6,800 ตัน เชื่อดันราคาปาล์มเพิ่มขึ้น

- Advertisment-

GGC เดินหน้าโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ จ.นครสวรรค์ เร่งก่อสร้างระยะที่ 1 ทั้งโรงหีบอ้อย โรงผลิตเอทานอล โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รองรับการลงทุนต่อยอดการผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ คาดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 พร้อมเร่งดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ทยอยส่งออก B100 สู่ตลาดจีนและยุโรปรวมกว่า 6,800 ตัน มั่นใจช่วยยกระดับราคาผลปาล์มให้แก่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล เปิดเผยว่า ในปี 2562 ทาง GGC สามารถส่งออกเมทิลเอสเทอร์ หรือ B100 (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันในปาล์ม) ผ่านทางเรือ (Bulk- Shipment) ไปแล้วกว่า 6,800 ตัน  โดยส่วนใหญ่ราว 4,300 ตัน ส่งออกไปตลาดจีน และยุโรป 2,500 ตัน เพื่อสนองตอบนโยบายภาครัฐในการเร่งดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในประเทศที่มีสต็อกในปริมาณมาก และเพื่อยกระดับราคาผลปาล์มให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เมทิลเอสเทอร์ หรือ B100 ในประเทศไทยถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้ผสมกับน้ำมันดีเซล เพื่อผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยุโรป นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และยืดอายุการใช้งานแล้ว ที่สำคัญราคายังดึงดูดผู้บริโภค ช่วยลดมลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ และลดภาระค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงของประชาชนอีกด้วย

- Advertisment -

นายเสกสรร กล่าวว่า นอกจาก GGC จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลรายใหญ่อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศแล้ว ยังคงมุ่งมั่นในการเป็น Green Flagship ของกลุ่มจีซี (บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)) โดยการดำเนินโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” (NBC) ซึ่งถือเป็นไบโอคอมเพล็กซ์ และ Bio Hub แห่งแรกของไทยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างโรงหีบอ้อย โรงผลิตเอทานอล โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทุนต่อยอดการผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพในระยะที่ 2 ที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำชานอ้อยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

Advertisment

- Advertisment -.