1 คนต่อ1 ลิตร 110 บาทแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 พีทีทีสเตชั่น เริ่มจำหน่าย 4 เม.ย.นี้

- Advertisment-

พีทีที สเตชั่น พร้อมจำหน่ายแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ราคาพิเศษ 1 แสนขวด ขวดละ 110 บาท ( บรรจุปริมาณ 1 ลิตร) สำหรับทำความสะอาดป้องกันโควิด-19 เริ่ม  4 เม.ย. นี้ โดยจำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน ต่อ 1 ขวด ที่ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

ทั้งนี้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น  ได้จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)ราคาขวดละ 110 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป โดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เมษายน 2563  ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และในวันที่ 15 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

- Advertisment -

วันที่  17 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก

วันที่ 23 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้

วันที่ 29 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก

สำหรับ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99%  ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้

อย่างไรก็ตามด้วยสินค้าที่มีปริมาณจำกัด จึงกำหนดให้ ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

โดยการต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร
ซึ่งจะมีจุดจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในแต่ละภาค ได้ที่ 1365 Contact Center

Advertisment

- Advertisment -.