1 คนต่อ1 ลิตร 110 บาทแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 พีทีทีสเตชั่น เริ่มจำหน่าย 4 เม.ย.นี้

พีทีที สเตชั่น พร้อมจำหน่ายแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ราคาพิเศษ 1 แสนขวด ขวดละ 110 บาท ( บรรจุปริมาณ 1 ลิตร) สำหรับทำความสะอาดป้องกันโควิด-19 เริ่ม  4 เม.ย. นี้ โดยจำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน ต่อ 1 ขวด ที่ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

ทั้งนี้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น  ได้จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)ราคาขวดละ 110 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป โดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เมษายน 2563  ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และในวันที่ 15 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

Advertisment

วันที่  17 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก

วันที่ 23 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้

วันที่ 29 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก

สำหรับ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99%  ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้

อย่างไรก็ตามด้วยสินค้าที่มีปริมาณจำกัด จึงกำหนดให้ ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

โดยการต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร
ซึ่งจะมีจุดจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในแต่ละภาค ได้ที่ 1365 Contact Center

Advertisment