เชลล์ หวังโรงงานอุตสาหกรรม ใช้น้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยมมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและควันดำ

- Advertisment-

เชลล์ หวังดึงลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ใช้น้ำมันเตาเกรดธรรมดา กลุ่มที่ใช้ไบโอแก๊สและไบโอแมส หันมาใช้น้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยม ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและลดการปล่อยควันดำ

นายชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  (คนนั่งซ้ายมือ) เปิดเผยว่า เชลล์ได้คิดค้นน้ำมันเตาสูตรพิเศษ(Shell FuelOil Extra) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจำหน่ายทั้งสูตร “FuelOil   C   Extra” และ “FuelOil   A  Extra”  โดยFuelOil   A   Extra จะมีความหนืดของน้ำมันเตาน้อยกว่า FuelOil   C   Extra ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้โรงงานอุตสาหกรรม ได้หันมาสนใจใช้เชื้อเพลิงที่คุ้มค่าและที่สำคัญต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะภาครัฐเข้มงวดกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม

โดยน้ำมันเตาเกรดพิเศษมีจุดเด่นที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 3% จากน้ำมันเตาปกติโดยช่วยลดการปล่อยเขม่าและควันดำได้ถึง 70% ทำให้ลดการซ่อมบำรุงและช่วยให้เกิดความวางใจต่อระบบหม้อไอน้ำได้มากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนโดยรวมในการทำธุรกิจลงได้ด้วย ซึ่งเชลล์มีทีมงานพร้อมเข้าไปช่วยแนะนำให้บริการเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยมและการให้คำแนะนำโดยรวมเพื่อลดใช้พลังงานของโรงงานด้วย

- Advertisment -

ปัจจุบันยอดใช้น้ำมันเตาโดยรวมของประเทศอยู่ที่ 800 ล้านลิตรต่อปี และเชลล์ถือเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยม และยังมีเป้าหมายรักษาความเป็นอันดับหนึ่งทั้งการขายน้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยมและเพิ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยจะขยายการใช้น้ำมันดังกล่าวไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ใช้น้ำมันเตาเกรดธรรมดาและลูกค้าใหม่ เช่น โรงงานอาหาร โรงงานเหล็ก โรงงานสิ่งทอ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงลูกค้าที่เคยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส)และเชื้อเพลิงชีวมวล(ไบโอแมส)ด้วย เนื่องจากแม้การใช้ไบโอแก๊สและไบโอแมสจะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ แต่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเตาเกรดพิเศษจะลดปัญหาดังกล่าวและราคาสมเหตุผลคุ้มค่ากว่า

ด้านนายคง หัว องค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิภาคตะวันออก บริษัท เชลล์ อีสเทิร์น ปิโตรเลียม จำกัด กล่าวว่า เชลล์มีงบวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีประมาณ 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งจะใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเชลล์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยมที่จะเติมแต่งสารที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Advertisment

- Advertisment -.