“สนธิรัตน์”ชู “ผาปังโมเดล”ต้นแบบพลังงานชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

sdr
- Advertisment-

“สนธิรัตน์”ชู”ผาปังโมเดล” ต้นแบบพลังงานชุมชน ตอบโจทย์นโยบายenergy for all หลังลงพื้นที่ดูเครื่องผลิตไฟฟ้า Syngas (Synthesis Gas) จากถ่านไผ่ ด้วยตัวเอง  เร่งประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพพ. กฟผ. ปตท. มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผล ในพื้นที่ที่มีความพร้อม หวังประกาศให้ปี2563 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังงาน

เมื่อวันที่22พ.ย.2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ,นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) พร้อมคณะ  เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ต้นแบบกิจการไฟฟ้าเพื่อสังคม ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่มีการผลิตไฟฟ้าในระบบ Micro Off-grid  Hybrid Syngas -Solar -battery และการผลิตเชื้อเพลิงจากถ่านไผ่ทดแทนก๊าซLPG สำหรับครัวเรือน  วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมชุมชน  หรือ Phapang Bamboo Gas  โดยมี นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจกรรม

- Advertisment -

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ผาปังถือเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ใช้พลังงานที่ได้จากถ่านไม้ไผ่ ทั้งในรูปของ Syngas ผลิตเป็นไฟฟ้า และเป็นเชื้อเพลิงทดแทนLPG ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อย่างได้ผล จากการที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินการด้วยตัวเอง  ซึ่งทำให้มีความมั่นใจว่า นโยบายEnergy for all ของกระทรวงพลังงาน ที่มุ่งหวังให้เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของทุกคน และเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นั้นสามารถเป็นจริงได้

โดยในการต่อยอดจาก”ผาปังโมเดล”นั้น จะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , กฟผ. , ปตท., และสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) นำโมเดลดังกล่าว ไปประสานรวมเข้าไปในแผนงาน เพื่อขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ชุมชนอื่นที่มีศักยภาพและความพร้อม ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือน

นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า  นอกจากการประสานแผนร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานแล้ว เรายังจะมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมมือกัน เพื่อให้ปี2563 เป็นปีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้เรื่องพลังงานเป็นกลไกในการเปลี่ยนผ่าน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เผยว่า โมเดลของผาปังซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานในระดับชุมชนนั้นมีความเหมาะสมที่จะขยายผลไปในพื้นที่ปลายสายส่งหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งสามารถที่จะนำเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้

วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่า กฟผ.จะพิจารณานำ “ผาปังโมเดล “ไปปรับใช้กับพื้นที่รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของกฟผ. ในรูปแบบกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ ถือเป็นการทำประโยชน์ให้กับชุมชน

รังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ระหว่างบรรยายให้ รัฐมนตรีพลังงาน เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านไผ่

ด้านนายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง กล่าวว่า ชุมชนผาปังใช้เวลา10ปีจึงประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยตนเอง โดยใช้ไผ่ซางหม่นเป็นวัสดุหลัก อาทิ นำเศษไผ่มาผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันสูบน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าร้อยละ 80 หรือนำถ่านไผ่ไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนด้วยระบบ Gasification ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จนได้ก๊าซที่มีชื่อว่า Synthesis Gas ที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน (แอลพีจี) ลดรายจ่ายด้านพลังงาน และสร้างรายได้จากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชุมชนผาปังยังสามารถยกระดับจากพลังงานในชุมชนสู่การจัดตั้งบริษัท กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานในพื้นที่ มีรายได้จากการขายวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

เครื่องผลิตไฟฟ้าจากSyngas
Advertisment

- Advertisment -.