รวมภารกิจกลุ่มปตท.จัดเต็มแค่ไหน สู้ภัยโควิด-19

- Advertisment-

รวมภารกิจกลุ่มปตท.จัดเต็มแค่ไหน สู้ภัยโควิด-19 ไล่เรียงไป ตั้งแต่ลดราคาก๊าซเอ็นจีวี แอลพีจี ช่วยค่าครองชีพประชาชน จนถึง  ร่วมบริจาคโลหิต เงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์  แท็บเล็ต 50 เครื่องเพื่อการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง และยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกันในขณะนี้  กลุ่มปตท.ถือเป็นองค์กรด้านพลังงานที่มีบทบาทในการทุ่มเททั้งทุนและบุคลากรช่วยเหลือเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ปตท.มีการรวบรวมภารกิจต่างๆในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในช่วงภาวะวกฤติ ดังนี้

1) การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่านการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นมูลค่าที่ ปตท. ช่วยสนับสนุนกว่า 600 ล้านบาท และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กก.ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2563

- Advertisment -

2) การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประชาชน

ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม ปตท.ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 115,300 ซีซี  ตลอดเดือนมีนาคมมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ปตท.จัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ประมาณ 150,000 ลิตร ให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ หลังจากภาครัฐผ่อนผันมาตรการฯ  ปตท. จึงสามารถจัดหาจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ต้นทางได้ทันที โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรมปรับคุณภาพสำหรับใช้งานทางการแพทย์ และจัดหาเองส่วนหนึ่งส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ วิทยาลัยแพทย์และกองทัพต่างๆ เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป

บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้อแท็บเล็ต 50 เครื่องเพื่อการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)  และเป็นอุปกรณ์ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 10,000 ชิ้นดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยชมรมพลังไทย  ใจอาสา กลุ่ม ปตท. มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และชุมชนเครือข่าย เพื่อมอบให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปกระจายแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

นอกจากนั้น บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. ยังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ดังนี้

– บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 3,500 ชิ้น แก่สำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ และมอบแอลกอฮอล์จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปผลิตแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือเพื่อแจกจ่ายประชาชน รวมถึงสนับสนุนสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 (Strip test) ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโควิด-19  เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ รวมทั้ง รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  ปรับลดราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ลง 45 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถี สำหรับซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย COVID-19 รวมถึงมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ในสถานีบริการฯ พร้อมน้ำดื่มขวดให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์และบริการรับส่งอาหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเสื้อกาวน์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 91,000 ชุด โดยทยอยมอบแล้วจำนวน 71,000 ชุด ให้แก่ 61 โรงพยาบาล 24 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อม สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ของ วชิรพยาบาลผลิตหมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) และชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ระยะรุนแรงในห้องผ่าตัด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าจะผลิตให้ได้ 500 ชุด ในเดือนเมษายนนี้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตร แก่กระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก และเจลล้างมือจำนวนหนึ่ง ให้โรงพยาบาลต่างๆ   พร้อมระดมจิตอาสาทำ  Face shield จำนวน 5000 ชิ้น มอบแก่สาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำไปให้ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง แก่ 5 โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบผ้าสบันบอนด์แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อใช้สำหรับตัดชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10,000 ชุด และมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 120 ลิตร แก่โรงพยาบาลระยอง และสำนักงานที่ดิน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ VISTEC รวมถึงร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมชุด PPE จำนวน 500 ชุด และหน้ากาก  N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและสาธารณสุขจังหวัดระยอง  รวมทั้งหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2,000 ชิ้นให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบพื้นที่โรงคัดแยกขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง จ.ระยอง พร้อมทั้งบริจาคผ้าตัดเย็บเพื่อนำไปตัดชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  PPE จำนวน 900 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอปตท.

“กลุ่ม ปตท. มีนโยบายร่วมกันทำงานในภารกิจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยแต่ละบริษัทได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมออกแบบและเตรียมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์  นับเป็นภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย โควิด-19 ครั้งนี้ ไปด้วยกัน” นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอปตท. กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.