พลังงานชงมาตรการช่วยค่าไฟ – ค่าแก๊ส เข้า ครม. 13 ก.ย.นี้

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟและค่าแก๊ส เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อเร่งลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนในด้านค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

ซึ่งมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วย ด้านค่าไฟฟ้า คือ แนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน
1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย (ประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้น
ของค่า Ft เดือนพฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

- Advertisment -
  1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 – 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15 – 75%

  2. ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม (1) และ (2) ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และนอกจากนี้จะดำเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วย
  3. ด้านค่าก๊าซหุงต้ม ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายนนี้ ให้ต่อไปอีก 3 เดือน ทั้งนี้ ในส่วนลดที่เพิ่ม 55 บาท/คน/3 เดือน คาดว่าจะสามารถใช้ได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 โดยกระทรวงพลังงานจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนเมื่อได้รับงบกลางปี 2566แล้ว ต่อไป
  4. “ขณะนี้มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยคาดว่าจะสามารถใช้งบกลางได้ทันในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้มก็เช่นกัน คาดว่า ครม.จะพิจารณามาตรการดังกล่าวได้ในวันที่ 13 กันยายนนี้” ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว
Advertisment