พพ.ตั้งเป้าแผนEEPลดพีคไฟฟ้า4,000เมกะวัตต์

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ชี้เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak)ได้4,000 เมกะวัตต์ คาดประกาศใช้แผนได้ประมาณกลางปี 2562 

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานประเทศฉบับใหม่ หรือ PDP2018 โดยเบื้องต้นการจัดทำแผน EEP จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. การลดใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak) ซึ่งจะจัดทำแบบรายปี และมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลงรวม 4,000 เมกะวัตต์ในปลายแผน 2580   ทั้งนี้ พพ.จะพิจารณาว่าภาคส่วนผู้ใช้ไฟใด ที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิด Peak ก็จะหาวิธีช่วยให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าว

2.การลดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ เบื้องต้นจะใช้กฎหมายรวมถึงวิธีที่เหมาะสมอื่นต่อไป ซึ่งแผนการประหยัดพลังงานในส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อสรุปเป้าหมายที่ชัดเจน

- Advertisment -

โดยการจัดเป้าหมายลดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว จะต้องเริ่มจากการบรรจุโรงไฟฟ้าหลักเข้าไปในแผน PDP เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาบรรจุโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งเมื่อบรรจุโรงไฟฟ้าเข้าไปครบแล้ว แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังสูงกว่า ก็จะพิจารณาเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามร่างแผน PDP ฉบับใหม่ กำหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ให้ลดการใช้ไฟฟ้าลง 4,000.78 เมกะวัตต์ ในปี 2580 โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ภาคบังคับ 3,744.58 เมกะวัตต์ และกลยุทธ์ภาคสนับสนุน 256.20 เมกะวัตต์

พพ.คาดว่าแผนEEP จะใช้เวลาจัดทำให้เสร็จใน 3 เดือน หลังแผน PDP ฉบับใหม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคาดว่าจะประกาศแผนดังกล่าวได้ประมาณกลางปี 2562

Advertisment

- Advertisment -.