ประกาศพื้นที่ 3แปลงในอ่าวไทยรวมกว่า 34,873 ตร.กม.ให้ยื่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยสำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่กว่า 34,873 ตารางกิโลเมตร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 2 มีนาคม 2563) ได้เผยแพร่ ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยสำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งลงนามโดยนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563  มีสาระสำคัญในประกาศฉบับดังกล่าวระบุไว้ดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เรื่อง  เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561   และ

- Advertisment -

2.กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน  3แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 34,873 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย แปลง G1/63 ซึ่งอยู่ด้านบนสุด มีขนาดพื้นที่ 8,197 ตารางกิโลเมตร   แปลงG2/63 ซึ่งอยู่ตรงกลาง มีขนาดพื้นที่ 15,030 ตารางกิโลเมตร  และแปลงG3/63 ที่อยู่ล่างสุด มีขนาดพื้นที่ 11,646 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ 3แปลงในอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน  3 แปลง ดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต เช่นเดียวกับแหล่งเอราวัณและบงกช ภายหลังสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565-2566

Advertisment

- Advertisment -.