ปตท. รับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วานนี้ (1 เมษายน 2564) – นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ทั้งนี้ รางวัล Distinguished Issuer Award ที่มอบให้ ปตท. มาจากผลการขายหุ้นกู้สกุลบาทของ ปตท. ในปี 2563 รวมจำนวน 2 ครั้ง วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนประชาชนทั่วไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท.  โดยส่วนหนึ่งเป็นการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่เสนอขายกรีนบอนด์ให้กับนักลงทุนทั่วไป และกรีนบอนด์ของ ปตท. ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับ Certification ด้านอนุรักษ์ป่าจาก Climate Bond Institution (CBI) เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.