ปตท. พร้อมนำร่องศูนย์กลาง LNG ในอาเซียน

- Advertisment-

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดทำรูปแบบธุรกิจ LNG เสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หลังได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ERC Sandbox เน้นทดลองขนส่ง LNG ทางเรือถึงลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมนำร่องการเป็นศูนย์กลางซื้อขาย LNG ภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล ชี้ไทยมีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการใช้สูง นอกจากนี้ปตท.ได้เปิดงาน Gas Day 2019 ระหว่าง12-13 ..นี้  หวังแชร์ความรู้และนวัตกรรมก๊าซฯของประเทศ

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงาน Gas Day 2019 Energy Fuel for Today and Tomorrow ว่าขณะนี้ ปตทอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หลังจากปตท.ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox)” ของ กกพ. เมื่อวันที่ 30 .. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ Regional LNG Hub ของ บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน) 2. โครงการการศึกษาและพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

โดยรูปแบบธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการทดลองบรรจุ LNG จากคลังใส่เรือเพื่อขนไปจำหน่ายให้กับลูกค้า เบื้องต้นได้มีการเจรจากับลูกค้าบางรายแล้วเช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  และในอนาคตจะต่อยอดไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบธุรกิจดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางหรือฮับ (hub) ซื้อขาย LNG ในอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล

- Advertisment -
วุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมเป็นฮับ LNG ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมทั้งมีคลังและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับ LNG ประกอบกับมีความได้เปรียบด้านความต้องการใช้ LNG ในประเทศมีสูง ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซีย แม้จะมีคลังเก็บ LNG แต่ยังขาดด้านความต้องการใช้

ในส่วนของการจัดงาน Gas Day 2019 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพนวัตกรรมก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย โดยจะเห็นว่ากลุ่ม ปตท. มีการดำเนินธุรกิจก๊าซฯ แบบครบวงจร สามารถนำมาใช้ทั้งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขนส่งก๊าซฯ ไม่จำเป็นต้องผ่านท่อเท่านั้น แต่สามารถขนส่งทางรถบรรทุกได้ ซึ่ง ปตท. ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อนำก๊าซฯไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วย 

สำหรับ Gas Day 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 .. 2562 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยภายในงานประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ 1. โซนการจัดเสวนาวิชาการ 2. นิทรรศการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ 3. โซนจัดแสดงสินค้า

Advertisment

- Advertisment -.