ปตท. จับมือ สผ. เสริมศักยภาพฐานข้อมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- Advertisment-

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมของประเทศโดยนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.