ปตท.คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน

- Advertisment-

ปตท. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นปีที่สองติดต่อกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 ซึ่ง ปตท. ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  แก่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช.สนามบินน้ำ  นนทบุรี

Advertisment

- Advertisment -.