กกพ.ไม่กล้าประกาศรับซื้อไฟ โรงไฟฟ้าชุมชนQuick win จนกว่า PDP2018 ฉบับปรับปรุง จะผ่านครม.

Exif_JPEG_420
- Advertisment-

กกพ.หวั่นประเด็นทางกฏหมายไม่กล้าออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win ไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ แต่ไฟเขียวให้จัดเตรียมเอกสารประกาศรับซื้อไฟฟ้าไว้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถออกประกาศได้ทันที ที่ ครม.มีมติเห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC )รายงานว่า แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะมีความเห็นให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.ดำเนินการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า ”โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทเร่งด่วนหรือ ในปริมาณไม่เกิน  100 เมกะวัตต์ ไปก่อน โดยไม่ต้องรอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ โดยที่ไม่ต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจนกว่า ครม.จะมีมติ หลังจากที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามาพอสมควร แต่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(บอร์ด กกพ.) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ยังยืนยันที่จะให้รอมติครม.ก่อนออกประกาศเพราะกลัวมีปัญหาในเรื่องข้อกฏหมายตามมาในภายหลัง ที่กรรมการกกพ.ทั้งคณะจะต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick win แล้ว โดยเมื่อ ครม.เห็นชอบแผนใน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  กกพ.ก็จะ สามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ บอร์ด กกพ.อีกรอบ

- Advertisment -

โดยขณะนี้ แผนPDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ไปแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ตามขั้นตอนก่อนที่จะนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบ

ความจำเป็นของ กกพ.ที่ต้องรอมติครม.ทำให้ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน Quick win มีความล่าช้าออกไปจากแผน จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่าจะเร่งให้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในเดือนก.พ.2563 ก็ขยับมาเป็นวันที่ 17 เม.ย.2563 ซึ่งจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่สามารถออกประกาศได้

Advertisment

- Advertisment -.