ปตท. คว้านักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากงาน “SET Awards 2020”

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) จากงาน “SET Awards 2020” โดยได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนั้น ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 

วันนี้ (15 ธันวาคม 2563) – นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ปตท. ได้รับ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากงาน “SET Awards 2020” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันที่ ปตท. ได้รับรางวัลสูงสุดในประเภท Best Investor Relations Awards ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากการสำรวจความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ นักลงทุนไทย ซึ่งรวบรวมผลการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร

นอกจากนี้ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

- Advertisment -

“ปตท. รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ขอขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนี้ การได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Investor Relations และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ในงาน SET Awards 2020 ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของ ปตท. รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Powering Thailand’s Transformation” นางสาวพรรณนลิน กล่าว

 

 

Advertisment

- Advertisment -.