ตั้ง พีทีทีแอนด์ทีจีอีเอส ออปเทค ลุยธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงพร้อมปรับปรุงเครื่องจักรแบบครบวงจร

- Advertisment-

บอร์ด ปตท.อนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท.ถือหุ้น100%) จัดตั้งบริษัท พีทีทีแอนด์ทีจีอีเอส ออปเทคจำกัด (Optec) โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) (บริษัทย่อย ซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd.ถือหุ้น 100%) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาทเพื่อดำเนิน ธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค

โดยเรื่องดังกล่าวทางนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTTได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท พีทีทีแอนด์ทีจีอีเอส ออปเทคจำกัด (Optec) ที่ตั้งขึ้นใหม่ ทาง SMH ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และTGES ถือ 49% ตามลำดับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

- Advertisment -

โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1/2565

Advertisment

- Advertisment -.