กัลฟ์​-​ราชกรุ๊ป​ ลงนาม​ Gunvor Singapore​ นำเข้า​ LNG​ ระยะสั้น​ 0.5​ ล้านตันต่อปี​ ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง

- Advertisment-

กัลฟ์​ และ ราชกรุ๊ป​ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน​ HKH ลงนามจัดหา​LNG​ ระยะสั้น กับ Gunvor Singapore ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง​ ปริมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี​ ซึ่งจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2567

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน​ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งถึงตลาดหลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศไทย​ เมื่อวันที่​ 14​ ก.ย.2566​ ที่ผ่านมา​ ว่า ​ตามที่บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ( RATCH ) ถือหุ้นร้อยละ 51 ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีนั้น

- Advertisment -

ทาง HKH ได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น (Term LNG Supply Agreement) กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. (“Gunvor”) ภายใต้ Gunvor Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน (Energy Commodities Trading) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) กำลังการผลิตตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์

โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว Gunvor จะจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี ให้แก่ HKH ซึ่งจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นครั้งแรกในเดือน มีนาคม 2567 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยที่ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเดียวกัน

ทั้งนี้ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวดังกล่าว เป็นไปตามแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.