กลุ่ม ปตท. จัดส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ร้อยเอ็ดและขอนแก่น

- Advertisment-

วันนี้ (5 .. 2562) กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะขนส่งถุงยังชีพจำนวน 3,000 ถุง ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่มในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดยจิตอาสา ข้าราชการกระทรวงพลังงาน คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมทั้งอาสาสมัครชมรมพลังไทยใจอาสา ร่วมใจกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ถุงดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยข้าวสวยหอมมะลิ อาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถพร้อมรับประทานได้ทันทีทั้งครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์โครงการไทยเด็ดจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น อาทิ กล้วยตาก น้ำพริก อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ และยังมีไฟฉายสำหรับเป็นอุปกรณ์ใช้งานยามฉุกเฉินจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. อีกด้วย

โดยคาราวานรถขนส่งถุงยังชีพจะออกเดินทางจาก ปตท. สำนักงานใหญ่ เย็นวันนี้ และจะทยอยจัดส่งถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นต่อไป

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.