EGAT Energy Forum 2019 หวังสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ารับมือเทคโนโลยีเปลี่ยน

- Advertisment-

กฟผ. จัดงาน EGAT Energy Forum 2019 โชว์ 31 สุดยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ “GO-Live” พร้อมใช้งานได้จริง หวังรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง กฟผ. และเครือข่ายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการ กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2019 ซึ่ง กฟผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GO-Live INNOVATION : นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยมี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP) ทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เข้าร่วมงานกว่า 500 ราย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. จัดงาน EGAT Energy Forum ต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2541 สำหรับงาน EGAT Energy Forum 2019 ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP SPP ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว กฟผ. มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- Advertisment -
กุลิศ สมบัติศิริ (คนที่3จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ.

สำหรับงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบาย Energy for All” และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน” โดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. รวมถึงมีการนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ “GO-Live” พร้อมใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อาทิ นวัตกรรมด้านการผลิต การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การจัดหาเชื้อเพลิง การพัฒนาระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบส่ง การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมจำนวน 31 หัวข้อสัมมนา แบ่งออกเป็น 5 ห้อง โดยมีหัวข้อสัมมนา เช่น Thailand First FSRU, New Challenge in Hybrid Firm : Hydro-Floating Solar นวัตกรรมพลังงานที่ผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, การปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 เพื่อเดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มดิบ, EGAT-Universal Controller (EGAT-UNICON) อุปกรณ์ควบคุมแบบอเนกประสงค์, บริการ Power Plant Repowering เป็นต้น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กฟผ. และบริษัทชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งนำเสนอด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงาน EGAT Energy Forum 2019 ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของ กฟผ. และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดงานไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.