กฟผ. – กรุงศรี ผสานความร่วมมือส่งเสริม Smart Energy Solutions

- Advertisment-

กฟผ. จับมือ แบงค์กรุงศรี ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริม Smart Energy Solutions ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคธุรกิจ ผลักดันการพัฒนาพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริม Smart Energy Solutions เพื่อศึกษาและส่งเสริมทางเลือกด้าน Green and Smart Energy Solutions แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน และระบบโครงข่ายอัจฉริยะขนาดเล็ก (Smart Micro-Grid) รวมถึงกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน และระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะให้กับภาคธุรกิจ โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในฐานะพยาน ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน โดยร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจและลูกค้าของ กฟผ. ให้บรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านนโยบายด้านการเงิน Green finance และ ESG Model ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดย กฟผ. ช่วยให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคในการสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน Green and Smart Energy Solutions ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ความร่วมมือใหม่ ๆ ด้านการวิจัย Smart Energy Solutions และการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับการลดการใช้พลังงาน ระหว่างสององค์กรในอนาคต

- Advertisment -

นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา Smart Energy Solutions ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม Solutions ในภาคธุรกิจลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่าน EGAT Smart Energy Solutions หรือการบริการด้านพลังงานแบบครบวงจรให้กับลูกค้าองค์กรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการลดการใช้พลังงาน แต่ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตได้ เพราะธนาคารกรุงศรีอยุธยาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไม่เพียงในการดำเนินงานขององค์กรภายในปี 2573 แต่ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการทางการเงินภายในปี 2593 ด้วย ความร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อส่งเสริม Smart Energy Solutions จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายในการลดคาร์บอนยิ่งขึ้น

ด้านนายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กฟผ. เป็นลูกค้ารายสำคัญของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มากว่า 40 ปี ความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศ นอกเหนือจากการแนะนำ EGAT Smart Energy Solutions ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แล้ว ยังวางแผนร่วมกันจัดสัมมนาและ Workshop ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และแสวงหาโอกาสเพื่อต่อยอดความร่วมมือต่อไปอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.