PTTOR สืบสานประเพณี “ตีก๋องปู่จาฯ” ชิงถ้วยพระราชทาน ปีที่ 18

- Advertisment-

PTTOR ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดการประกวด “ตีก๋องปู่จาฯ” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปีที่ 18 หวังปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทยมีส่วนร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าของจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย เชื่อจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกทาง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562” และ “การประกวดการตีก๋องปู่จานครลำปาง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2562 ณ ข่วงนคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

นางสาวจิราพร กล่าวว่า PTTOR ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จา หรือกลองบูชาขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตใช้ตีเพื่อปลุกขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารก่อนออกรบ ต่อมาถูกเปลี่ยนบทบาทมาตีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณบอกเหตุต่างๆ ในชุมชน หรือในศาสนกิจ พิธีการทางศาสนา รวมถึงตีเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน ในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านต่างๆ

- Advertisment -

การตีก๋องปู่จา นับเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดลำปางที่เกือบสูญหาย ซึ่ง PTTOR ต้องการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์การตีก๋องปู่จา อันถือเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวลำปาง จึงได้สนับสนุนกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลาถึง 18 ปี และได้รับการตอบรับจากเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น จนกลายเป็นงานประเพณีประจำปี และเป็นเวทีให้ครูกลองผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตีก๋องปู่จาสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว PTTOR ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางอีกหลายกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมลำปาง โครงการอาสาสานสุขเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โครงการตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.