PEA ผนึก Hitachi Energy นำร่องสถานีไฟฟ้าระบบนวัตกรรมดิจิทัล หนุนก้าวสู่เป้าหมาย Digital Utility

- Advertisment-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผนึก บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบและอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัลแบบเรียลไทม์ มาติดตั้งใช้งาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความเชื่อถือได้ ให้กับระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สอดรับนโยบาย PEA Digital Transformation และนับเป็นหลักไมล์สำคัญที่จะนำร่อง PEA ก้าวสู่เป้าหมาย PEA Digital Utility

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกันแถลงข่าว การส่งมอบสัญญาจ้างก่อสร้างและมอบอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 (สัญญาเลขที่ TDDP1 – PYW/2564) โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้มีความร่วมมือทางวิชาการและเทคนิคระหว่างกันในการนำระบบและอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัลแบบเรียลไทม์ มาติดตั้งใช้งาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยประกอบด้วย

  • TXpert Ecosystem เป็นระบบเปิด สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าดิจิทัล ที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใด ก็สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสถานะของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างอัจฉริยะ เพื่อการตัดสินใจในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Modular Switchgear Monitoring (MSM) : Condition Monitoring เป็นระบบตรวจสอบสำหรับสวิตช์เกียร์แรงสูง ตรวจสอบสภาพของ Gas Insulated Switchgear (GIS) ใช้กำกับดูแล จัดการ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภทในการติดตั้งใหม่ ตลอดจนโซลูชันสำหรับติดตั้งใหม่เพิ่มเติมหรือในสินทรัพย์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่เดิม
  • Online Surge Arrester Excount III เป็นระบบตรวจสอบสำหรับกับดักเสิร์จ ให้ผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์จากระยะไกล และการป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานฉนวน (Insulation Co-ordination) ของสถานีไฟฟ้าโดยรวม
  • Relcare เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวมองค์ประกอบระหว่างระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์และความเชี่ยญชาญทางเทคโนโลยีของ Hitachi Energy ซึ่งสามารถช่วยในการเข้าถึงและจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ O&M ในการเพิ่มของความน่าเชื่อถือและช่วยในการบริหารจัดการต้นทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสินทรัพย์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • Digital Metal-clad Switchgear เป็นเทคโนโลยีตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มีมาตรฐานระดับสูงและมีความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับความเรียบง่าย นอกจากนี้ยังได้รวมเทคโนโลยีระบบการควบคุมแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความหลากหลายในการใช้งาน

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ PEA กล่าวว่า “การส่งมอบสัญญาก่อสร้างและรับมอบนนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 ที่รวมองค์ประกอบระหว่างระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำนวัตกรรมใหม่มาบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยเฉพาะสถานีไฟฟ้าของ PEA สอดรับกับนโยบายของ PEA เรื่อง Digital Transformation ที่ได้ดำเนินการพัฒนาในเชิงดิจิตัลมาอย่างต่อเนื่อง และการนำระบบนวัตกรรมดิจิตัลมาใช้ในครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้นแบบและ pilot project ของเรา เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็น PEA Digital Utility ต่อไป”

- Advertisment -
นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ PEA (ซ้าย) และ ดร. วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director, ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) (ขวา)

ด้าน ดร. วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director, ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 3 แห่งนี้เป็น digital substation แห่งแรกของ PEA  ที่มีระบบนวัตกรรมดิจิทัล เป็นระบบตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ สำหรับสวิตช์เกียร์แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า กับดักเสิร์จ สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวมองค์ประกอบระหว่างระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกัน

“ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมของ Hitachi Energy จึงเชื่อมั่นว่า ระบบและอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัลแบบเรียลไทม์ที่นำมาติดตั้งใช้งาน ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้ จะสามารถเสริมความมั่นคงไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ PEA และเป็นก้าวย่างที่สำคัญเพื่อวางรากฐานในอนาคต ตามนโยบาย PEA Digital Transformation เพื่อพัฒนาสู่การเป็น PEA Digital Utility” ดร. วรวุฒิ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.