ชี้น้ำมันแก๊สโซฮอล์หมดปั๊มวันที่ 7,8,9 พ.ย.เพราะเจ้าของปั๊มลดสต็อกน้ำมัน ป้องกันขาดทุน

- Advertisment-

เจ้าของปั๊มน้ำมัน แจง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หมดปั๊ม ช่วงวันที่ 7,8,และ 9 พ.ย.เพราะมีการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโดยการลดสต็อกก่อนวันที่ 7 พ.ย.ที่ราคาน้ำมันจะต้องปรับลดลงทันที 2.50 บาทต่อลิตรเพื่อไม่ให้ขาดทุนเนื่องจากรัฐไม่ได้มีการชดเชยส่วนต่าง

แหล่งข่าวในสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย  เปิดเผยถึงกรณีที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศไม่มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95  จำหน่ายตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 ,8,9 พฤศจิกายน 2566 เนื่องมาจากทุกปั้มต้องการลดสต๊อกของปั้มตนเองเพื่อให้เหลือน้อยที่สุด  เนื่องจากการปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 ลง 1.00 บาทต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาล ที่ใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตและการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยที่รัฐไม่ได้ชดเชยส่วนต่างราคาที่ปรับลดลงให้กับปั๊มน้ำมัน  ทำให้เจ้าของปั๊มน้ำมันต้องบริหารความเสี่ยงในธุรกิจเพื่อป้องกันการขาดทุนโดยการปรับลดสต๊อกในปั๊มลง  และรอซื้อน้ำมันเติมเข้าสต็อกหลังจากวันที่มีการปรับลดราคาลงมาแล้ว  ทำให้ทั้งวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน มีการขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมที่ปั๊มได้ไม่ทัน

ส่วนเหตุที่มีผลต่อเนื่องมาถึงในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ปั๊มบางแห่งยังไม่มีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ขาย เพราะ 1.ปั๊มไม่มีรถวิ่งน้ำมันเป็นของตนเองต้องจ้างรถอื่นมาวิ่ง และต้องรอคิวรถรับจ้างวิ่งที่มีคิวยาวทั่วประเทศที่สั่งน้ำมันพร้อมกัน ทำให้คิวยาวไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2.ความสามารถในการโหลดน้ำมันแต่ละคลังแตกต่างกัน หากมีจำนวนรถวิ่งขนส่งน้ำมันมาเข้าคิวรอซื้อน้ำมันที่คลังพร้อมกันต้องใช้เวลาในการโหลด 2-3 วันจึงจะโหลดได้ครบทั้งหมด และ 3.คลังน้ำมันบางแห่งมีสต๊อกที่จำกัดเมื่อมีการโหลดน้ำมันต่อเนื่อง 2 วัน 2 คืน น้ำมันที่สต็อกในคลังก็หมดคลังเช่นกัน จึงต้องรอเรือเทียบท่านำน้ำมันมาลงใหม่ก่อนจึงจะจ่ายน้ำมันต่อได้

- Advertisment -

โดยปัญหาดังกล่าวในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า ปริมาณการใช้น้ำมันช่วงก่อนหน้าที่จะมีการลดราคาน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2566 ตัวเลขเบื้องต้น มีการใช้น้ำมันลดลงกว่า 60% ซึ่งปกติน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะมีการใช้ประมาณวันละ 17 ล้านลิตร ก็เหลือเพียงประมาณวันละ 7 ล้านลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงจากวันละ 6 ล้านลิตร เหลือวันละประมาณ 2 ล้านลิตร รวมทั้ง E20 และ E85 ก็มีปริมาณลดลงเช่นกัน อาจจะเป็นเพราะประชาชนได้รับทราบข่าวสารล่วงหน้าในนโยบายการลดราคาน้ำมันเบนซินของกระทรวงพลังงานจึงชะลอการใช้บริการไว้ก่อน นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนการเติมชนิดน้ำมันจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มาเป็น 91 ทำให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

โดยก่อนหน้านี้ ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเตรียมปริมาณน้ำมันสำรองในสถานีบริการให้เพียงพอ แต่เนื่องจากประชาชนได้ชะลอการเติมในช่วงก่อนที่จะมีการลดราคาน้ำมัน ทำให้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการลดราคาน้ำมัน มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นมากจนหลายสถานีบริการมีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ทางกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน คาดว่าภายใน 2 – 3 วันนี้ การใช้บริการจะกลับสู่ภาวะปกติ 

Advertisment

- Advertisment -.