NIDA มอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” แก่ CEO ปตท. “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์”

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะ กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จาก รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถาบันฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสถาบันในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.