Mytex Polymers ที่ IRPC ร่วมทุน 50% พร้อมรุกตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ และEV ในไทยและภูมิภาคแล้ว

- Advertisment-

Mytex Polymers ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไออาร์พีซี กับ เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ JPP ในสัดส่วน 50:50 พร้อมรุก ตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า(Antitrust clearance)  และพร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า  การเข้าไปถือหุ้นใน Mytex Polymers  ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า(Antitrust clearance)  และพร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ IRPC  ให้สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผนธุรกิจ ว่าด้วยการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกพีพีคอมพาวด์ ที่พร้อมตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น

สำหรับไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย)  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง IRPC และ บริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ JPP ในสัดส่วน 50:50  มีกำลังผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  140,000 ตันต่อปี

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.