IRPC ไตรมาส 3 ปี 2566 พลิกทำกำไร 2,439 ล้านบาท

- Advertisment-

IRPC ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 พลิกทำกำไร 2,439 ล้านบาท พร้อมแตกไลน์ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) ที่มีการเติบโตสูงในพื้นที่ศักยภาพ EEC สนับสนุนยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่ Medical Hub ของประเทศไทย

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 เทียบกับไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 77,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,509 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 สาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 5 โดยมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 5,373  ล้านบาท หรือ 8.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล และการบันทึกกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิ (Net Inventory Gain) รวม 3,566 ล้านบาท หรือ 5.89 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำนวน 8,939 ล้านบาท หรือ 14.76 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 5,732 ล้านบาท หรือ 9.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 5,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,770 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,439 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 2,246 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 494 ล้านบาท”

สำหรับสถานการณ์ตลาดน้ำมันดิบในไตรมาส 4/2566 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ และต้นทุนพลังงานตามลำดับ โดยคาดว่าปลายไตรมาส 4/2566 สหรัฐฯอาจปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก และราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวอย่างหนัก ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ตลาดปิโตรเคมีในไตรมาส 4/2566 คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะทรงตัวหรือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Traditional Peak  จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายทางในช่วงงานเทศกาลปลายปี คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของความต้องการจากประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของธุรกิจปิโตรเคมี

- Advertisment -

นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดัคเตอร์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้สามารถผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อที่ยังคงมีอยู่ได้ แม้ว่าจะยังมีปัจจัยกดดันจากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตใหม่รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาส และความกังวลต่อการถดถอยของเศรษฐกิจโลก

นายกฤษณ์ กล่าวว่า “IRPC ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางวัสดุและพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ IRPC ให้ความสำคัญและเล็งเห็นโอกาสในการเติบโต โดยได้ทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Hospital & Wellness center) ในพื้นที่ศักยภาพของ IRPC จ.ระยอง โดยมุ่งหวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน จ.ระยอง  และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาผ่านสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง ลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ทั้งนี้ IRPC ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการความยั่งยืน โดยดำเนินงานอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยหลักการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทำให้ IRPC ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาค การยอมรับในความแตกต่าง และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

“การดำเนินธุรกิจของ IRPC ตลอดมา มุ่งเน้นความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันการดำเนินธุรกิจ ที่มีธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายกฤษณ์กล่าว

.

Advertisment

- Advertisment -.