IRPC ลงนาม MOU รพ.ระยอง สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรคแบบ One Stop Service ลดเสี่ยง COVID-19

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room /  Ari Clinic) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ และ นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จ.ระยอง

อาคารตรวจคัดกรองโรคนี้เป็นแบบ One Stop Service โดยแยกพื้นที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ประกอบด้วย ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน ห้องแรงดันบวกสำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย พื้นที่พักรอ และห้องน้ำ ออกแบบโดยวิศกรของ IRPC และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำการส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.