IRPC มอบผ้าสปันบอนด์ ให้รพ.วชิรพยาบาล สำหรับตัดเป็นชุด PPE ป้องกันโควิด-19

- Advertisment-

IRPC ส่งมอบผ้าสปันบอนด์ที่ผลิตจาก เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) จำนวน 20,000 เมตร ให้ รพ.วชิรพยาบาล นำไปตัดชุด PPE เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

นายนพดล ปิ่นสุภา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า ผู้บริหารและพนักงาน IRPC มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ต้องรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้เสี่ยงติดเชื้อที่มีจำนวนมาก IRPC จึงมอบผ้าสปันบอนด์ ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของ IRPC จำนวน 40 ม้วน ความยาว 20,000 เมตร ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล นำไปตัดเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)      ประมาณ 10,000 ชุด สำหรับใช้ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่ายโดยมี รศ.นพ. อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

IRPC เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน      ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม จึงร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผ้าสปันบอนด์ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษมอบให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนำไปผลิตเป็นชุด PPE ใช้ในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย

- Advertisment -

นอกจากนี้ IRPC ยังร่วมกับกลุ่มปตท. โดยมีเป้าหมายศึกษาและดำเนินการส่งมอบนวัตกรรมอีกหลากหลาย อาทิ ห้องตรวจปลอดเชื้อ (Modular Room) ที่ออกแบบโดยวิศวกร IRPC  เตียงพร้อมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ผลิตโดยพนักงานจิตอาสา IRPC จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไป
IRPC ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และขอให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว

Advertisment

- Advertisment -.