IRPC ผนึก Metro Systems ร่วมขยายตลาดให้บริการด้าน Digital Solution

- Advertisment-

IRPC จับมือ Metro Systems ลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรการค้า ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล ด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การให้บริการด้าน Digital Solution ประกอบด้วย Application and Automation service, Technology consult, Infrastructure service, Cloud service, Data analytic, และ Cybersecurity service

นายปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Metro Systems ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัล โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย Application and Automation service, Technology consult, Infrastructure service, Cloud service, Data analytic, และ Cybersecurity service ในการพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ พร้อมสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และขยายตลาดใหม่ให้กับทั้งสองบริษัทในการเสนอ Digital Solution ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


นายปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล IRPC เปิดเผยถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “IRPC ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานภายในของบริษัท รวมถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์เชิงลึกจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น การทำ Robot Software, AI, Data Science, IT Security เป็นต้น เพื่อต่อยอดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ทีม IRPC Digital สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายใน IRPC ขยายผลออกไปบริการลูกค้าภายนอกได้ นอกจากนั้นยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาช่วยเสริมศักยภาพ โดยถือเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีที่ IRPC ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้าด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ในการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลครั้งนี้”

- Advertisment -

นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น Metro Systems กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนาทีม IRPC Digital ผมมีความมั่นใจว่าเราจะมีส่วนร่วมในการ Transform Business ของ IRPC Digital ไปเป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ ของ IRPC ได้ ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันทางเทคโนโลยี โดยมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกว่า 37 ปี Metro Systems ยังได้ร่วมกันพัฒนา Robotic Process Automation (RPA) กว่า 4 ปี ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีที่ Metro Systems และ IRPC มี โดยเรามีความเชี่ยวชาญในด้าน Application and Automation service, Technology consult, Infrastructure service, Cloud service, Data analytic, และ Cybersecurity service ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ IRPC มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละโซลูชัน รวมถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะสนับสนุน ผมเชื่อว่าจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถพัฒนาไป อย่างก้าวกระโดด เพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงทั้งในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ที่รวดเร็วในปัจจุบัน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรทางการค้านี้ Metro Systems และ IRPC จะร่วมกันพัฒนาและ ต่อยอดโครงการต่างๆ สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ นำศักยภาพที่มีมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ผ่านโซลูชันที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลักดันให้ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ในประเทศไทยเติบโตและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน”

Advertisment