เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เดินหน้าต่อยอดกองทุนสนับสนุนการศึกษา สู่ทศวรรษที่ห้าแห่งการพัฒนาเพื่อสังคมและความยั่งยืน

คุณสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนเพิ่มเติมให้แก่ รศ. ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- Advertisment-

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศไทยควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญที่เอสโซ่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน คือ การจัดตั้งและดำเนินการ “กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ โดยกองทุนดังกล่าวนี้ จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ในวาระครบรอบ 200 ปี จนมีอายุมากกว่า 40 ปี ในปัจจุบัน

ทำให้จนถึงปัจจุบัน เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลได้มอบเงินทุนจากกองทุนนี้ไปแล้วจำนวนกว่า 2,190 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17.8 ล้านบาท และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ห้าแห่งความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนเก่งคนดีของไทย

- Advertisment -

จากจุดเริ่มต้นด้วยเงินกองทุนจำนวน 1 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงฯ ได้ต่อยอดเรื่อยมาสู่การร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน

นายพุทธิพร ศรชัยยาท นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิชาเอกการเงิน (Finance)

หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนเอสโซ่ ฯ ถึงสองปีติดต่อกัน คือ ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 อย่างนายพุทธิพร ศรชัยยาท หรือ ทาน นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิชาเอกการเงิน (Finance) เปิดเผยว่าตนเองและครอบครัวดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รับทุนดังกล่าว หลังจากที่ได้สมัครขอรับทุนผ่านคณะที่ศึกษาอยู่ และได้ผ่านการพิจารณา จนกระทั่งได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นเสาหลักทำงานเพื่อเลี้ยงดูและส่งเสียทั้งทานและพี่สาวเรียนหนังสือ หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่ทานยังเรียนอยู่ชั้น ป. 6 ซึ่งทานเองก็ทำงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ม. 4 ทุนการศึกษาดังกล่าวจึงทำให้ครอบครัวหมดความกังวลเรื่องค่าเทอมไปได้

“ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ที่ได้รับครั้งแรกในขณะที่เรียนอยู่ปี 2 ผมนำมาจ่ายค่าเทอม 18,000 บาท ที่เหลือก็เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ยามจำเป็น พอขึ้นมาเรียนปี 3 ผมก็ได้รับทุนการศึกษาจากเอสโซ่อีกครั้ง คราวนี้นำไปจ่ายค่าเทอม 16,000 บาท (ลดลง) เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ระบาด เงิน 4,000 บาทที่เหลือก็นำไปเป็นเงินลงทุนให้คุณแม่ขายของ”

เมื่อเรียนจบ ทานตั้งใจมุ่งสู่การทำงานด้านการเงินและตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะใช้ความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและการวาดการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีติดตัวมาทำเป็นอาชีพอีกด้วย

“ผมขอขอบพระคุณเอสโซ่ ที่ให้ทุนการศึกษาตลอดสองปี และให้โอกาสเยาวชนไทยทั่วประเทศที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเรียนเพื่อสร้างอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในที่สุด” ทานกล่าว

นางสาวทิพย์มณี แดงไพบูลย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เยาวชนคนเก่งและเรียนดีอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเอสโซ่ในขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คือนางสาวทิพย์มณี แดงไพบูลย์ หรือ แพรวา นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก็เป็นอีกคนที่นอกจากจะตั้งใจเรียนในคณะอย่างขยันขันแข็งแล้ว แพรวายังสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ และได้เข้าฝึกงานที่สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยได้เรียนรู้งานด้านการ Stream เกม การจัดการแข่งขันเกม เช่น เกม ROV ระหว่างสมาคมแต่ละจังหวัด และได้เข้าอบรมหลักสูตร Esports ตามความสนใจ นอกจากนั้น แพรวายังทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เสริมโดยใช้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมด้านดิจิทัลแก่ผู้พิการ และช่วยจัดงานแข่งขัน Esports ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหนักเพื่อดูแลแพรวาและน้องชายอย่างเต็มที่

“เมื่อหนูได้รับทุนการศึกษาจากเอสโซ่ หนูและแม่ดีใจมาก เพราะเงินทุนนี้ มีความหมายต่อการเรียนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของหนู โดยก่อนหน้านี้ หนูไม่มีอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจำเป็นมากสำหรับสาขาวิชาที่เรียน พอได้ทุนมา รวมกับเงินที่เก็บสะสมไว้ ก็นำมาซื้อ computer notebook ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อทั้งการเรียนและการทำงานเสริมสร้างรายได้ ขอขอบพระคุณเอสโซ่ค่ะ”

เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ก่อให้เกิดการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความเจริญสู่ชุมชน ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน โดยนอกจากกองทุนที่กล่าวไปแล้ว ยังให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสร้างอาคารเรียน การจัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน การจัดการแข่งขันและมอบรางวัลด้านวิชาการ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ผ่านโครงการ “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งถึงปัจจุบัน ได้มอบเงินทุนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและความช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสามแห่งในจังหวัดชลบุรีและระยอง ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคระยอง มาอย่างต่อเนื่อง มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการต่างๆ รวมถึงสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากกองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงฯ จะสนับสนุนทุนทรัพย์ให้นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานทางการศึกษาให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว ยังได้จัดให้มีการให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับทุนดังกล่าว เช่น ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานในอนาคต (Energy Outlook) ทิศทาง การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานสะอาด และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและเคียงข้างสังคมไทย ทำให้วันนี้จาก “กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงฯ” บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมก้าวต่อไปในชื่อใหม่ “กองทุนเพื่อการศึกษา บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย” ที่แม้จะเปลี่ยนชื่อไปแล้ว แต่ภารกิจและเป้าหมายสูงสุดของกองทุนยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือยังคงเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

Advertisment