ผู้ค้าน้ำมันเก็บค่าการตลาดแก๊สโซฮอล์ 91 สูง 4.96 บาทต่อลิตร ถัวเฉลี่ยภาพรวมไม่ให้ธุรกิจขาดทุน

- Advertisment-

ค่าการตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566 พุ่งเกือบ 5 บาทต่อลิตร โดยเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ค่าการตลาดสูงสุดที่ 4.96 บาทต่อลิตร ขณะดีเซลอยู่ที่ 2.51 บาทต่อลิตร โดยผู้ค้าน้ำมันบริหารให้ค่าการตลาดเฉลี่ยภาพรวมไม่ทำให้ธุรกิจขาดทุน ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่  2.69 บาทต่อลิตร  ขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันฯ ติดลบเพิ่มแตะ 76,368 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รายงานค่าการตลาดน้ำมันของผู้ค้าน้ำมัน ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566 เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน มีค่าการตลาดอยู่ที่ 4.64 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 4.83 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 4.96 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 4.80 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 3.40 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 2.51 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ภาพรวมค่าการตลาดเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่ 1-20 พ.ย. 2566 อยู่ที่ 2.69 บาทต่อลิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าการตลาดที่อยู่ในระดับสูงมาจากการที่ผู้ค้าน้ำมันมีการบริหารจัดการเพื่อถัวเฉลี่ยไม่ให้ค่าการตลาดน้ำมันในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำจนธุรกิจขาดทุน ในขณะที่ หลักเกณฑ์ใหม่ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะพิจารณาว่าการปรับเพิ่มหรือลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับผู้ใช้น้ำมันแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าการตลาดเฉลี่ยเป็นหลัก เนื่องจากบางช่วงผู้ค้าน้ำมันได้ค่าการตลาดต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร แต่บางช่วงได้ค่าการตลาดสูง ดังนั้นเพื่อให้ กบน.พิจารณาได้ชัดเจน จึงต้องดูที่ค่าการตลาดเฉลี่ยว่าสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่ จากนั้นจึงจะเรียกประชุมเพื่อปรับเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ใหม่ ให้ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป โดยค่าการตลาดเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 2.69 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

ส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุด ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566  เวลาประมาณ 15.00 น.  ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 81.52 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 1.69 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 76.35 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  เพิ่มขึ้น 0.60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 81.10 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.49 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดที่รายงานโดย สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ณ วันที่ 12 พ.ย. 2566 พบว่าสถานะกองทุนฯ เริ่มติดลบมากขึ้น โดยติดลบรวม 76,368 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 30,843 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 45,525 ล้านบาท

โดยภาพรวมกองทุนน้ำมันฯ ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะเงินไหลออกจากกองทุนฯ ประมาณ 206.01 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งมาจากการอุดหนุนราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร รวมทั้งลดการเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ E85 ทำให้เงินไหลออก 193.56 ล้านบาทต่อวัน  นอกจากนี้ยังนำเงินไปอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ทำให้เงินไหลออกอีก 12.44 ล้านบาทต่อวัน

ส่วนการเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันส่งเข้ากองทุนฯ ล่าสุด ณ วันที่ 15 พ.ย. 2566 กบน. สั่งให้ปรับการเก็บเงินดังนี้ เรียกเก็บเงินผู้ใช้เบนซินเข้ากองทุนฯ 9.38 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 เรียกเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์91 เรียกเก็บ 1.45 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 เรียกเก็บ 0.81 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E85 เรียกเก็บ 0.16 บาทต่อลิตร แต่ดีเซล ยังต้องนำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยราคาอยู่ 2.26 บาทต่อลิตร        

Advertisment