Ginlong (Solis) ติดอันดับสูงผลสำรวจความน่าเชื่อถือของอินเวอร์เตอร์ปี 2023

- Advertisment-

Ginlong (Solis) ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับสูงในรายงานประเมินความน่าเชื่อถือของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ) Inverter Bankability Survey ประจำปี 2023 ของ BloombergNEF (BNEF) ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก การสำรวจครั้งนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในอุตสาหกรรม อาทิ เช่น ธนาคาร ผู้รับเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และที่ปรึกษาด้านเทคนิค ช่วยให้มองเห็นภาพรวมความน่าเชื่อถือของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในแง่ของการสร้างผลกำไรและความสำเร็จของโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Ginlong (Solis) ได้รับการยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือที่จะสร้างผลกำไรและผลสำเร็จของโครงการ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและความสามารถในการปรับตัวในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการสร้างผลกำไรของแบรนด์อินเวอร์เตอร์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนและการสนับสนุนของสถาบันการเงินในโครงการต่างๆ  ดังนั้น การที่ Ginlong (Solis) ได้รับการยอมรับในรายงาน BNEF สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในแบรนด์ Ginlong (Solis) ท่ามกลางผู้เล่นในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Ginlong (Solis) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการตลาดในภูมิภาค เทคโนโลยีของ Ginlong (Solis) ช่วยเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการถึงผลตอบแทนในระยะยาว โดยเทคโนโลยีจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละท้องถิ่น โดย Solis มีสำนักงานและศูนย์บริการทั่วโลกและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้านเทคนิคและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสื่อสารในภาษาท้องถิ่นได้ และพร้อมให้บริการทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์

- Advertisment -

ตัวอย่างหนึ่งของประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีของ Solis คือผลที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ของ Solis ขนาด 80 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชั้นนำแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ (Rehabiliteringssenteret AiR) ซึ่งติดตั้งระบบตรวจสอบอัจฉริยะ ช่วยให้การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจริงภายในศูนย์จากการใช้พลังงานสะอาดและมีความเสถียร ศูนย์แห่งนี้มุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยตั้งเป้าผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ใช้เองถึง 2 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด โครงการนี้เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรในอุตสาหกรรมและลูกค้า เพื่อส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน

Lucy Lu รองผู้จัดการทั่วไปของ Ginlong (Solis) กล่าวว่า “Solis เพิ่งครบรอบ 18 ปี  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พันธกิจที่แน่วแน่ของเราคือ ‘พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานสะอาด’ ในการบรรลุเป้าหมายนี้ เราพยายามขยายขอบเขตของนวัตกรรมอยู่เสมอ ผลลัพธ์คือรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย เช่น อันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดนี้ ซึ่งตอกย้ำความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของทีมงานที่แข็งแกร่งของเรา อันประกอบด้วยบุคคลากรกว่า 4,500 คนและนักพัฒนา R&D กว่า 800 คน ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เรามีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าเดิมในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของพลังงานสะอาด”

ที่สำคัญ Ginlong (Solis) ได้รับการยกย่องจาก BloombergNEF ให้เป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ระดับ Tier 1 ซึ่งยิ่งตอกย้ำความมั่นคงในระดับโลก ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านการผลิตของแบรนด์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคพลังงานหมุนเวียนต่อไป

เกี่ยวกับ Ginlong (Solis):

Ginlong (Solis) (รหัสหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น: 300763.SZ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ PV ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และเป็นผู้ผลิตและจัดหาโซลูชันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน สำหรับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และสาธารณูปโภค แบรนด์ Solis ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งมวล เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดที่ผ่านการตรวจสอบ ผ่านการรับรองระดับสากลที่เข้มงวด และด้วยการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเข้ากับความสามารถในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการผลิตชั้นนำ Ginlong จึงปรับแต่งอินเวอร์เตอร์ Solis ให้เข้ากับตลาดระดับภูมิภาค โดยมีผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเสนอบริการและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ได้รับผลกำไรของบริษัททำให้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งและระยะยาว ด้วยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Solis ยังคงมุ่งมั่นที่จะเร่งการเดินทางของโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.solisinverters.com


Ginlong (Solis) Earns High Ranking in 2023 Inverter Bankability Survey

London, UK – January, 2024: In a significant development for the global solar industry, Ginlong (Solis) proudly announces its notable position in the 2023 BloombergNEF (BNEF) Inverter Bankability Survey. The survey, engaging diverse industry stakeholders such as banks, solar engineering contractors, and technical advisers, sheds light on the solar inverter bankability landscape.

Ginlong (Solis) stands recognized for its bankability, a testament to its commitment to quality and adaptability in a rapidly evolving solar market. In the solar industry, bankability influences investment decisions and financial institutions’ support for projects employing specific inverter brands. The acknowledgment in the survey reflects growing confidence in the Ginlong (Solis) brand among global solar industry players.

This recognition gains prominence in a landscape where preferences for local service and support are crucial. Ginlong (Solis)’s technology is meticulously optimized for local markets, ensuring a significant long-term return on investment and expediting the transition to a more sustainable future. The cutting-edge technology is supported by an exceptional technical service and support offering. Solis prides itself on after-sales service, with offices and service centres worldwide, including expert technicians across Europe, providing a seamless experience for users who prefer communication in their local language – whether online or over the phone.

A notable example of Solis technology in action is the positive impact at a leading rehabilitation center (Rehabiliteringssenteret AiR) in Norway. Solis 80 kW inverters, equipped with intelligent monitoring, have facilitated sustainable energy usage at the facility. Through stable, clean power, the centre aims to achieve two-thirds energy self-sufficiency. The project exemplifies a commitment to collaboration between industry partners, and customers, to foster a more sustainable future.

“We recently hit our 18th-anniversary at Solis,” commented Lucy Lu, Deputy General Manager at Ginlong (Solis). “Throughout these years, our unwavering mission has been to ‘Developing technology to power the world with clean energy.’ In our pursuit of this goal, we have consistently pushed the boundaries of innovation, earning notable accolades such as this recent bankability ranking. This announcement underscores the tireless efforts of our robust team of over 4,500 individuals and 800+ R&D innovators strategically positioned worldwide. We are more motivated than ever to propel advancements that will play a pivotal role in shaping the future of clean energy.”

Notably, Ginlong (Solis) has been designated a Tier 1 inverter manufacturer by BloombergNEF, further solidifying its global standing. This achievement underscores the brand’s manufacturing excellence and commitment to advancing the renewable energy sector.

About Ginlong (Solis):

Established in 2005, Ginlong (Solis) (Stock Code: 300763.SZ) is the world’s third-largest PV inverter manufacturer. Providing solar and energy storage solutions for residential, commercial, and utility-scale customers, Solis delivers value across the solar supply chain. The Solis brand employs innovative string technology, ensuring top-tier reliability validated through rigorous international certifications.

By integrating a global supply chain with leading R&D and manufacturing capabilities, Ginlong tailors Solis inverters to regional markets, with local experts offering exceptional service and support. The company’s proven bankability has earned support from leading financial institutions, ensuring robust, long-term returns on investment. Collaborating with stakeholders, Solis remains committed to accelerating the world’s journey towards a sustainable future. For more information, please visit www.solisinverters.com

Advertisment

- Advertisment -.