ERC Showtime ตอนที่ 1 “สำนักงาน กกพ. กับมาตรการเยียวยาประชาชนฝ่าโควิด เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”

- Advertisment-

ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน” ตอนที่ 1 “สำนักงาน กกพ. กับมาตรการเยียวยาประชาชนฝ่าโควิด เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

วันนี้พาทุกคนมาสอบถามกับเจ้าภาพตัวจริงเกี่ยวกับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งก็คือ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั่นเอง ทำไมถึงเรียกว่าเจ้าภาพ? ถ้าจำกันได้เมื่อตอนโควิด-19 ระบาดใหม่ๆ สำนักงาน กกพ. เป็นองค์กรแรกๆ ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงานผลักดันให้มีการลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภททั่วประเทศ

ศูนย์ข่าวพลังงาน ขออาสาพาทุกคนมาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ถึงสถานการณ์ค่าไฟในวันนี้ ว่าเป็นอย่างไร?

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.