EGATi – EGCO และ RATCH ร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน กวางจิ 1 ขนาด 1,320 MW ที่เวียดนาม

- Advertisment-

บริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามสัญญา Joint Development Agreement (JDA) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 ซึ่งใช้ถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส เป็นเขื้อเพลิง กำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ ที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโครงการ ที่ได้รับการผลักดันเชิงนโยบายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทย รวมถึง กฟผ. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการร่วมมือกันของบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ระหว่าง กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กโก กรุ๊ป และ ราช กรุ๊ป ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- Advertisment -

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 40% เอ็กโก กรุ๊ป 30% และ ราช กรุ๊ป 30% มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (จำนวน 2 หน่วยๆ ละ 660 เมกะวัตต์) เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Ultra-Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีกําหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาสนับสนุนการพัฒนาโครงการกวางจิ 1 ร่วมกับ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล และ ราช กรุ๊ป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความร่วมมือกันต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.