EGATi – EGCO และ RATCH ร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน กวางจิ 1 ขนาด 1,320 MW ที่เวียดนาม

บริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามสัญญา Joint Development Agreement (JDA) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 ซึ่งใช้ถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส เป็นเขื้อเพลิง กำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ ที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กําหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโครงการ ที่ได้รับการผลักดันเชิงนโยบายและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทย รวมถึง กฟผ. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการร่วมมือกันของบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ระหว่าง กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กโก กรุ๊ป และ ราช กรุ๊ป ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 40% เอ็กโก กรุ๊ป 30% และ ราช กรุ๊ป 30% มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (จำนวน 2 หน่วยๆ ละ 660 เมกะวัตต์) เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Ultra-Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ โดยมีกําหนดการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาสนับสนุนการพัฒนาโครงการกวางจิ 1 ร่วมกับ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล และ ราช กรุ๊ป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความร่วมมือกันต่อไป