- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและชุมชน พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2% ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้กับจังหวัดระยอง ปริมาณกว่า 40,000 ลิตร โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้กับทางจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข สถานศึกษา ชุมชน และเทศบาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” โดยได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลแล้วกว่า 20,000 ชิ้น ชุดธารน้ำใจและสิ่งของจำเป็นกว่า 260 ชุด รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดระยอง พร้อมกับสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ-จุดสกัดคัดกรองของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในการป้องกันและควบคุมโรค คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.