Dow เปิดตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ เพื่อฟิล์มแพคเกจจิ้งรักษ์โลก

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาว (Dow) บริษัทระดับโลกด้าน แมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตเป็นฟิล์มยืดหดเพื่อแพคสินค้า (collation shrink film) ประกาศวางจำหน่ายสู่ตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เม็ดพลาสติกชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้มีส่วนผสมของพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค หรือ PCR (post-consumer recycled) ในสัดส่วน 40% ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นฟิล์มพลาสติกชนิดบางสำหรับแพคเกจจิ้งที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟีล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้เรียกกันในขณะนี้ว่า XUS 60921.01 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เม็ดพลาสติกใหม่แล้ว จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17% และประหยัดพลังงานได้กว่า 30% โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบ) ซึ่งช่วยให้ โรงงานแปรรูปพลาสติก (converter) เจ้าของแบรนด์สินค้า ( brand owner) และ บริษัทค้าปลีก( Retailer)  บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยหาทางออกวิธีใหม่ให้กับพลาสติกใช้งานแล้ว เพื่อไม่ให้ต้องกลายมาเป็นขยะ

แบมบัง จันทร์ดรา รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “เม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของพลาสติกที่เจ้าของแบรนด์หรือผู้บริโภคต้องการลดน้อยลง และเนื่องจาก Dow เป็นบริษัทแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มีความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เราจึงมีความยินดีที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เข้าสู่ตลาด เพื่อสนับสนุนการนำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ และช่วยป้องกันไม่ให้พลาสติกใช้แล้วกลายเป็นขยะและรั่วไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อม”

- Advertisment -

เมื่อความต้องการด้าน e-commerce สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ที่สามารถปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยตลอดการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็สร้างขยะให้แก่ผู้บริโภคน้อยที่สุด เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ Dow ชนิดนี้จะทำให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคได้ใช้พลาสติกฟิล์มยืดหดสำหรับแพคสินค้าที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับฟิล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกจัดส่งด้วยความปลอดภัย ในขณะที่ช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกลงด้วยเช่นกัน

เม็ดพลาสติกชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้นำไปใช้เป็นชั้นกลางของฟิล์มพลาสติกชนิดยืดหดได้ 100%  โดยได้ทดสอบและผสมมาอย่างดีทำให้โรงงานผลิตฟีล์มสามารถนำไปใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกเดิมได้เลย ช่วยประหยัดเวลา และ ลดความยุ่งยากในการปรับตั้งค่าเครื่องจักร รวมทั้งยังได้รับบริการด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของ Dow โดยเมื่อผลิตเป็นฟิล์มพลาสติกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลอยู่ที่ 13-24 %

ซุนี มาร์คอส ผู้อำนวยการธุรกิจรีไซเคิลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การสร้างตลาดให้กับขยะพลาสติกจะเพิ่มแรงจูงใจในการจัดเก็บ รีไซเคิล และผลักดันให้สินค้ารีไซเคิลได้รับการพัฒนามากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดจำนวนพลาสติกที่จะหลุดรอดไปสู่ธรรมชาติอีกด้วย”

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Dow ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลให้แก่ลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ www.dow.com/pcrshrinkfilm.

Advertisment

- Advertisment -.