BGRIM สนใจโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน หากรัฐเปิดช่องให้ร่วมลงทุนกับชุมชนได้

- Advertisment-

BGRIM พร้อมร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ร่วมกับภาคชุมชน หากภาครัฐเปิดช่องให้ทำได้ ระบุสอดคล้องนโยบายองค์กรที่ต้องตอบแทนสังคม แนะภาครัฐให้ทุนสนับสนุนระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy  Storage​  System ) เพื่อช่วยภาคเอกชนพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท​ บี.กริม เพาเวอร์​ จำกัด(มหาชน)​ หรือBGRIM เปิดเผยว่า  บริษัทฯ​ มีความสนใจโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ตามนโยบายภาครัฐ​ โดยหากเปิดให้ภาคเอกชนเข้าไปร่วมลงทุนด้วยได้  ทางบริษัทฯก็พร้อมเข้าลงทุนร่วมกับชุมชน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ไม่สร้างผลกำไรมากนัก แต่ก็สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯที่จะต้องตอบแทนสังคม

อย่างไรก็ตามต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น​ ด้วยการให้ทุนสนับสนุนในช่วงเริ่มต้น โดยเฉพาะระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน(Energy​ Storage System)​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้สูงขึ้น​  และหยุดการสนับสนุนเมื่อต้นทุนเทคโนโลยีดังกล่าวถูกลง

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.