BGRIM ต้อนรับเครือข่ายสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง

- Advertisment-

BGRIM ต้อนรับเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าเยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง  กำลังการผลิตรวมประมาณ 30.7 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 477 ไร่ 

เมื่อเร็วๆนี้ นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ และ นายสุกิจ อังสุวรรณ (ที่ 10 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทน บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ให้การต้อนรับ นายมนูญ ศิริวรรณ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และ เครือข่ายสื่อมวลชน ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 30.7 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่กว่า 477 ไร่ ของ บี.กริม เพาเวอร์

โดยปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 47 แห่ง แบ่งเป็น 1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 18 แห่ง กำลังผลิต 2,144 เมกะวัตต์ 2.โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง กำลังผลิต 822 เมกะวัตต์ 3.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง กำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ 4. Back up for power trading กำลังผลิต 13 เมกะวัตต์ 5.โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 1 แห่ง กำลังผลิต 4.8 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทัังหมด 3,019 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก 17 โครงการ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.