BGRIM ดึงนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เข้าลงทุน SPP1 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในมาบตาพุด

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ ขายหุ้นโครงการ SPP 1 (Glow SPP1) สัดส่วน 25% ให้นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย มูลค่า 825 ล้านบาท หวังเสริมศักยภาพการแข่งขันในพื้นที่มาบตาพุด และรองรับการเติบโตที่จะสูงขึ้นจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งให้ได้ 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้บรรลุความสำเร็จในการขายหุ้น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (Glow SPP1) ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง จำนวน 25% จากเดิมที่ถืออยู่ 100% ให้แก่ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด มูลค่าซื้อขายรวม 825 ล้านบาท

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดตั้งในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต ประกอบกับอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นี้ จึงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารวม 280 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัท Glow SPP1 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานระดับโลก

- Advertisment -

ดังนั้น การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในการขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 2,892 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 45 โครงการ อีกทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้างโครงการอีกหลายแห่งที่จะขยายกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 3,424 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2565

Advertisment

- Advertisment -.