ASEW Webinar ′′พลังงานทดแทนสำหรับศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย′′ 10 ก.ย. นี้

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEW Webinar Series #8 เรื่อง ′′พลังงานทดแทนสำหรับศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย′′ เวทีสัมมนาสำหรับผู้นําภาคอุตสาหกรรมและผู้ปฏิบัติการ ที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูล เป็นหน่วยงานที่ต้องใช้พลังงานในปริมาณมาก ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคต่างตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตในโลกโลกดิจิทัลในวันนี้และในอนาคต ปัจจุบัน มีความกังวลต่อการใช้พลังงานปริมาณมากของศูนย์ข้อมูลเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืน แต่ในอีกด้านหนึ่ง ศูนย์ข้อมูล ก็เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่รวดเร็วขึ้น

กิจการศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยกําลังเฟื่องฟูและคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ให้บริการกิจการศูนย์ข้อมูลกำลังพิจารณาให้ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล โดยแนวโน้มในอนาคตจะมีการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว เช่น พัฒนาโซลูชัน พลังงานไฮโดรเจนในพื้นที่หน้างาน ที่จะเป็นทั้งการสำรองไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าฐาน และรองรับกรณีเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

- Advertisment -

เวลา : 10 กันยายน 2021 13.30-15.30 น. (GMT+ 7)

ลงทะเบียน : https://www.asew-expo.com/2021/en/webinar_series8.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.asew-expo.com/2021/en/index.asp

Advertisment

- Advertisment -.