7นโยบายเร่งด่วนพลังงาน ต้องจบใน 3 เดือน

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงานประกาศ7นโยบายเร่งด่วนที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนนับจากนี้ ประกอบด้วย การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลB10 โครงการ Quick win โรงไฟฟ้าชุมชน , การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  PDP2018,การปรับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan), การปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan),การแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การขออนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน(Policy Quick Start)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562
ว่าได้กำหนดกรอบเวลาให้ทุกหน่วยงานส่งแผนงานเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ,6 เดือนและ 1 ปี มาให้พิจารณาในวันที่ 14 พ.ย. 2562 นี้ จากนั้นจะให้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานที่สอดรับกับการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564 และให้นำมารายงานต่อที่ประชุม Policy Quick Start ในวันที่ 24 ม.ค. 2563

อย่างไรก็ตาม ในแผนงานของกระทรวงพลังงานสำหรับใช้งบประมาณปี 2563 ได้จัดทำเสร็จแล้ว โดยนโยบายเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากนี้ ประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลB10  โครงการQuick winโรงไฟฟ้าชุมชน , การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  PDP2018,การปรับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plann ), การปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan),การแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การขออนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

- Advertisment -

โดยการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลB10 นั้น ในวันที่ 28 ต.ค. 2562 นี้ กรมธุรกิจพลังงานจะประกาศเป็นมาตรการออกมา เบื้องต้นจะให้ติดสติ๊กเกอร์กับรถยนต์เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์คันไหนสามารถใช้น้ำมันดีเซลB10 ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีรถกว่า 50% ของรถเครื่องยนต์ดีเซลที่สามารถใช้ B10 ได้ จากนั้นกระทรวงพลังงานจะประกาศให้ดีเซล B10 เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ตั้งเป้าหมายจะเกิดการใช้ให้ได้ 57 ล้านลิตรต่อวัน ภายในไตรมาส 2 ของปี 2563

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น กระทรวงพลังงานจะประกาศเงื่อนไขโครงการเร่งด่วน (Quick win)  และประกาศกรอบหลักเกณฑ์รายละเอียดโรงไฟฟ้าชุมชนภายในเดือนพ.ย. 2562 นี้ ทั้งนี้ต้องการให้มีการเริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้าชุมชนภายในครึ่งแรกของปี 2563

บรรยากาศการประชุมนโยบายเร่งด่วนด้านพลังงาน
Advertisment

- Advertisment -.