36 ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 17 ร่วมเก็บขยะชายหาดระยอง

- Advertisment-

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 รวมพลังจิตอาสากว่า 4,500 คน เก็บขยะชายหาด ทั้งพลาสติก แก้ว และโลหะ นำไปคัดแยกเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ส่วนขยะทั่วไปจะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานหรือหมักเป็นแก๊สและปุ๋ยเพื่อการเกษตรต่อไป หวังแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup) ซึ่งมีกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดพร้อมกันทั่วโลก โดยในปี 2562 นี้ ประเทศไทยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ตลอดระยะทางกว่า 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ อำเภอเมือง และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการรวบรวมปริมาณขยะที่หลุดรอดสู่ท้องทะเลกลับคืนมาเข้าสู่วงจรการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและครบวงจร

- Advertisment -

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นภารกิจที่ใหญ่เกินกว่าหน่วยงานใดจะจัดการได้เพียงลำพัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำขยะที่เก็บได้ไปรีไซเคิลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 ที่ต้องการจะนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ภายในปี 2570 หากสามารถขยายผลให้ต่อเนื่องได้จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไปพร้อม ๆ  กัน

ด้าน นางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ระยองถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ทำให้ระยองมีปริมาณขยะทั้งจังหวัดต่อเดือนเฉลี่ย 30,000 ตัน คิดเป็นขยะพลาสติกประมาณ 9,000 ตัน จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันคัดแยกและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและชายหาดต่าง ๆ

 

“กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชายฝั่งทะเล และช่วยสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลของประเทศ นางสมจิณณ์ กล่าว

ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล มีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางระยองโมเดลที่มีเป้าหมายจะทำให้ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดโดยไม่มีขยะไปหลุมฝังกลบเลยภายใน 5 ปี

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานปีนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ในหัวข้อ “ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : ความสำเร็จในการจัดการขยะของชุมชนระยอง” จัดแสดงโครงการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตลอด 16 ปี ของกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ หน่วยงาน และประชาชน เข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 8 แสนชิ้น รวมน้ำหนักกว่า 89,000 กิโลกรัม โดยข้อมูลของขยะที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกับประเทศอื่น ๆ แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

สำหรับรายชื่อ 36 องค์กร ที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ปีที่ 17 มีดังนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กลุ่มบริษัท โกลว์
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทโซลเวย์ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้   เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด บริษัท ไทยอาซาอีเคมีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท บางกอกโคเจเนอเรชั่น จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
บริษัท อินโดรามา  เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอดับบลิวเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์
Advertisment

- Advertisment -.