สนพ.คาดความต้องการใช้ไฟฟ้าปี64 ขยับโต 2% จากปี63 ที่ปรับลดลง 2.9%

- Advertisment-

สนพ. คาดความต้องการใช้ไฟฟ้า  ปี64 ปรับเพิ่มขึ้น 2% จากตัวเลขปี 63 ที่ปรับลดลง 2.9% ส่วน ก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่ม 0.1-4.1% จากที่เคยลดลง 6.6% แต่การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง 1.9-2.9%

 

- Advertisment -

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2563 และแนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2564  ว่า ภาพรวมความต้องการใช้พลังงานเกือบทุกชนิด ในปี 2563 ลดลง 5.8 % โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 2.9 %  การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง 6.6% และการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ลดลง 11.5% โดยปัจจัยสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ตัวเลข GDP ลดลงถึง 6%

ในขณะที่แนวโน้มของปี 2564 ที่คาดว่าตัวเลข GDP จะขยายตัวเพิ่ม 3.5-4.5 % จะทำให้การใช้พลังงานขั้นต้นในภาพรวมเพิ่มขึ้น 0.2-1.9% โดยการใช้พลังงานไฟฟ้า จะเพิ่มขึ้น 2 %  แต่ตัวเลขยังต่ำกว่าปี 2562 การใช้ก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น 0.1-4.1% แต่การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง 1.9-2.9%

ตัวเลขของปี 2563 ที่เศรษฐกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมาตรการ Lock Down ของภาครัฐ พบว่า ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลง 2.9 % นั้นเป็นการลดลงเกือบทุกสาขา โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคารและไนต์คลับ

ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลง 6.6% นั้นเป็นการลดลงทั้ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และ ปิโตรเคมี แต่ลดลงมากที่สุดคือการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) ถึง 28.5 % เนื่องจากผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วน เปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่มีราคาไม่สูงมากนัก

ในขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ลดลงมากที่สุดในส่วนน้ำมันเครื่องบิน โดยลดมากถึง 61.8 %

สำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2564 ซึ่ง สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน รวมทั้งได้คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 ครั้ง และกรณีที่เกิดการระบาดมากกว่า 1 ครั้ง โดยการใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2564 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2 % ถึง 1.9 % นั้นจะมาจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันที่ลดลง -1.9 % ถึง -2.9 % จากการใช้น้ำมันเครื่องบินที่ยังจะลดลง45.8 % ถึง 51.5 % ตามการหดตัวของการท่องเที่ยว

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ถึง 4.1 % จะเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นในภาคขนส่งที่ การใช้ NGV จะยังลดลงต่อเนื่อง

ส่วน การใช้ไฟฟ้า ที่ คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 2.0 % นั้นจะเป็นไป
ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและตามการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

 

Advertisment

- Advertisment -.