13 ธ.ค. นี้ กกพ. ชี้ชะตา GPSC อุทธรณ์คำสั่งซื้อกิจการ GLOW

- Advertisment-

กกพ. เตรียมสรุปผลกรณี GPSC ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเรื่องการเข้าซื้อกิจการ GLOW ในวันที่ 13 ธ.ค. 2561 หลังการหารือเบื้องต้นในประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุป คาดไม่อนุมัติซื้อกิจการตามมติเดิม เพราะขัดระเบียบการควบรวมกิจการของ กกพ. ข้อที่ระบุว่าต้องไม่ก่อให้เกิดการลดการแข่งขัน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ กกพ. (บอร์ด กกพ.) จะพิจารณา “กรณีการอุทธรณ์คำสั่ง กกพ.” ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่จะรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW อีกครั้ง หลังจากได้มีการหารือเบื้องต้นไปแล้วในการประชุมบอร์ด กกพ. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ข้อยุติเนื่องจากยังขาดความคิดเห็นจากกรรมการบางคนที่ติดภารกิจไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้น โดยคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 13 ธ.ค. 2561 นี้ ภายหลังจากประชุมบอร์ด กกพ. ประจำสัปดาห์ในวันที่ 12 ธ.ค. 2561 แล้ว

“กกพ.ยืนยันว่ามติเดิมที่ไม่อนุมัติให้ GPSC เข้าซื้อ GLOW ได้พิจารณาตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน มาตรา 60 และระเบียบอื่นๆ รองรับ เน้นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และกรณีนี้ต้องพิจารณาเรื่องผูกขาดการแข่งขันในเชิงพื้นที่ แม้ว่าในพื้นที่จะมี กฟภ.เป็นทางเลือกในการจำหน่ายไฟฟ้า แต่ก็ต้องดูตามสภาพความเป็นจริงด้วย” นายเสมอใจ กล่าว

- Advertisment -

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ กกพ. กล่าวว่า เบื้องต้น บอร์ด กกพ. ยังยืนตามมติเดิมคือไม่อนุมัติให้ GPSC เข้าซื้อ GLOW เพราะหากพิจารณาตามระเบียบการควบรวมกิจการของ กกพ. ระบุไว้ชัดเจน คือ 1. ต้องไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด 2.ต้องไม่เกิดการลดการแข่งขัน ซึ่งในกรณีนี้เกิด ขึ้นในพื้นที่มาบตาพุด จึงเข้าข่ายขัดต่อข้อ 2. เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่เพียง 2 ราย คือ GPSC และ GLOW ฉะนั้น เมื่อ GPSC จะเข้าไปซื้อ GLOW ก็จะส่งผลให้เหลือผู้ประกอบการรายเดียว จึงเกิดผลกระทบด้านการลดการแข่งขันในพื้นที่

“กรณีนี้ หากเป็นผู้ประกอบการรายอื่นเข้าไปซื้อหุ้น GLOW จะสามารถดำเนินการได้ ยกเว้น GPSC เพียงรายเดียวเท่านั้น” แหล่งข่าวกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.