ไทยออยล์ เล็งร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ อิสราเอล

- Advertisment-

ไทยออยล์ เล็งร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจสตาร์ทอัพของอิสราเอล โดยการลงทุนด้านนี้มีการตั้งงบลงทุนจนถึงปี2564เอาไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เน้นกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านการผลิต (MANUFACTURING TECHNOLOGY ),เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต(GREEN&HUMAN TECHNOLOGY )  และเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านธุรกิจปิโตรเลียม (HYDROCARBON DISRUPTION TECHNOLOGY )   

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทกำลังพิจารณาร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศอิสราเอล เพราะเป็นประเทศที่มีงานวิจัยด้านวัตกรรมเป็นจำนวนมาก มีสตาร์ทอัพ มากกว่า 8 พันราย  จนถูกเรียกว่าเป็น Startup Nation หรือชาติแห่งสตาร์ทอัพ โดยมีเทคโนโลยีหลายประเภท ที่ไทยออยล์สามารถนำมาต่อยอดร่วมกันได้

โดยจนถึงปี2564 ไทยออยล์ได้ตั้งงบประมาณไว้ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ กองทุนร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นโอกาสการดำเนินธุรกิจเพื่ออนาคต รองรับทิศทางของโลกที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมาได้ลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนในสหรัฐฯไปบางส่วนแล้ว ที่จะเข้ามาทดสอบนวัตกรรมลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ที่หากประสบความสำเร็จก็จะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรโรงงานต่างๆได้ ก็นับเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทยออยล์

สำหรับการลงทุนกับสตาร์ทอัพนั้น จะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านการผลิต (MANUFACTURING TECHNOLOGY ),เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต(GREEN&HUMAN TECHNOLOGY )  และเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านธุรกิจปิโตรเลียม (HYDROCARBON DISRUPTION TECHNOLOGY )

Advertisment

- Advertisment -.