“ให้ภาพแทนคำพูด” โต๊ะทำงานวันสุดท้ายตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. “คมกฤช ตันตระวาณิชย์”

- Advertisment-

เปิดภาพโต๊ะทำงานวันสุดท้ายในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “คมกฤช ตันตระวาณิชย์”

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานภาพบรรยากาศห้องทำงานและโต๊ะทำงาน วันสุดท้าย( 31 พฤษภาคม 2567 ) ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ของนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งยังคงมีเอกสารที่จะต้องลงนาม วางอยู่ และแผนภาพกราฟและตารางที่เกี่ยวกับงานในบทบาทของ กกพ.ที่สำคัญ ทั้งนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ และการคิดคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า แปะเอาไว้บนผนังห้องทำงาน สะท้อนถึงความเอาใจใส่และความรอบคอบในการทำงานในตำแหน่ง ตลอด 5 ปี 

โดยนายคมกฤช ถือเป็นบุคคลที่ให้ความเป็นกันเองกับคนในองค์กร และสื่อมวลชน มีความรู้จริงในเรื่องกิจการไฟฟ้าเป็นอย่างดีเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) และบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)หรือ เอ็กโก กรุ๊ป  มาก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 2551 

- Advertisment -
คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ระหว่างกล่าวเปิดใจถึงบทบาทการทำงานในตำแหน่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากับสื่อมวลชน

ในค่ำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช กล่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนสายพลังงานถึงการทำงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนซึ่งกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยบทบาทของ สำนักงาน กกพ. ที่เป็นผู้คิดคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า(ค่าเอฟที) ที่จะต้องจัดเก็บกับประชาชน นั้นพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างฝั่งนโยบายที่มาจากนักการเมืองที่ต้องการตรึงราคาเพื่อให้ได้รับความนิยมจากประชาชนกับต้นทุนของค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ให้มากที่สุด และเป็นเหตุผลที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ต้องมาช่วยรับภาระแทนประชาชนไปก่อน ในระดับหลักแสนล้านบาท  ซึ่ง นายคมกฤช เน้นย้ำให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วยว่า  การรับภาระแทนประชาชนไปก่อนของ กฟผ. นั้น ในท้ายที่สุดแล้ว ประชาชนก็ต้องเป็นผู้ทยอยจ่ายคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ย ในภายหลังเช่นกัน

และเบื้องหลังการทำงานเรื่องค่าไฟฟ้า ที่คนทั่วไปไม่เคยรู้คือ ในการจัดทำเอกสารข่าวจากสำนักงาน กกพ.เรื่องการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่แจกจ่ายสื่อมวลชนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ นั้น นายคมกฤช  ต้องอ่านรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งใช้เวลาในการอ่านความคิดเห็นจากทุกสื่อ ทุกเพจ เท่าที่จะทำได้ แบบ “รู้เขา รู้เรา” เพื่อที่จะตอบประเด็นที่สังคมยังมีความสงสัยและเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องของค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองเสมอ 

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ.ถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนสายพลังงาน
Advertisment

- Advertisment -.